Gewestelijk Mobiliteitsplan
Ontwerpplan

Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Augustus 2018)

Dit document is een werkdocument en werd met hulp van het consortium Smarteam opgesteld door de teams van de directie Strategie bij Brussel Mobiliteit. Het document is het resultaat van een samenwerking die in oktober 2016 werd opgestart tussen de belangrijkste Brusselse en Belgische actoren uit de openbare en privésector, met inbegrip van verenigingen. Dit document werd nog niet besproken laat staan goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Zij zal er kennis van nemen tijdens de huidige fase waarin de betrokken partijen hun advies kunnen geven.

Voor alle info over dit document en Good Move kunt u Brussel Mobiliteit contacteren.

Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan – Strategisch planPDF downloaden

Samenvatting van de raadpleging over het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan: PDF downloaden

– Ter informatie – overzicht van de vragenlijstPDF downloaden

Voorontwerp van plan  – presentatie – 12/09/2018PDF downloaden

Gewestelijk Mobiliteitsplan

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan is op dit moment in ontwikkeling. 

Lees meer over de spelregels en de uitwerkingsfasen

Neem contact met ons