Gewestelijk Mobiliteitsplan
Ontwerpplan

Gewestelijk Mobiliteitsplan

Het ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan werd in eerste lezing door de Brusselse regering goedgekeurd op 4 april 2019. Het volledige document en de samenvatting zijn hier beschikbaar : 

Het volledige document

De samenvatting

Dit plan, waar sinds november 2016 samen met alle mobiliteitsactoren aan werd gewerkt en dat door Brussel Mobiliteit wordt gedragen, omschrijft de mobiliteitsstrategieën die tussen nu en 2030 uitgerold zullen worden.

Het openbaar onderzoek zal van 15 juni tot 15 oktober 2019 plaatsvinden. Meer info binnenkort!

Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Augustus 2018)

Dit document is een werkdocument en werd met hulp van het consortium Smarteam opgesteld door de teams van de directie Strategie bij Brussel Mobiliteit. Het document is het resultaat van een samenwerking die in oktober 2016 werd opgestart tussen de belangrijkste Brusselse en Belgische actoren uit de openbare en privésector, met inbegrip van verenigingen. Dit document werd nog niet besproken laat staan goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Zij zal er kennis van nemen tijdens de huidige fase waarin de betrokken partijen hun advies kunnen geven.

Voor alle info over dit document en Good Move kunt u Brussel Mobiliteit contacteren.

Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan – Strategisch planPDF downloaden

Samenvatting van de raadpleging over het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan: PDF downloaden

– Ter informatie – overzicht van de vragenlijstPDF downloaden

Voorontwerp van plan  – presentatie – 12/09/2018PDF downloaden

Neem contact met ons