Bronnen
Brussel-Hoofdstad

Strategische documenten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt al over een reeks planningsdocumenten op het gebied van mobiliteit.

Strategie Voetgangers

Strategie Voetgangers

thumbnail of Fietsplan-NL-def-web

Strategie Fietsers

Strategie Fietsers

thumbnail of Plan d’action – NL version finale

Strategie Verkeersveiligheid

Strategie Verkeersveiligheid

thumbnail of BM_StratTranspMarch NL complet

Strategie Goederenvervoer

Strategie Goederenvervoer

thumbnail of parkeerplan

Strategie Parkeren

Strategie Parkeren

Lees alle plannen op de website van Brussel Mobiliteit

Inspirerende documenten

Burgerpanel : Make your Brussels Mobility

Eindrapport – synthese: Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Synthese:  De autocarsector in volle ontwikkeling

Colloquium :  De toegankelijkheid van het openbaar vervoersnet

Rail4Brussels: studie naar de verbetering van de doortocht en de bediening per spoor van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een multimodale context (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Straatbeeld voor & na

Brussel verandert! Verander uw kijk op de stad en ontdek de transformatie van de openbare ruimte in deze foto’s van voor en na!

Bezit u voor-en-nafoto’s van een kruispunt, een straat of een plein? Vul de kaart van de realisaties in het Brussels Gewest aan via www.urb-i.com/before-after-contact .

Neem contact met ons