Bronnen
Brussel-Hoofdstad

Strategische documenten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt al over een reeks planningsdocumenten op het gebied van mobiliteit.

Strategie Voetgangers

Strategie Voetgangers

thumbnail of Fietsplan-NL-def-web

Strategie Fietsers

Strategie Fietsers

thumbnail of Plan d’action – NL version finale

Strategie Verkeersveiligheid

Strategie Verkeersveiligheid

thumbnail of BM_StratTranspMarch NL complet

Strategie Goederenvervoer

Strategie Goederenvervoer

thumbnail of parkeerplan

Strategie Parkeren

Strategie Parkeren

Lees alle plannen op de website van Brussel Mobiliteit

Inspirerende documenten

Samenvatting van de raadpleging over het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteits-plan

Burgerpanel : Make your Brussels Mobility

Eindrapport – synthese: Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Synthese:  De autocarsector in volle ontwikkeling

Colloquium :  De toegankelijkheid van het openbaar vervoersnet

Rail4Brussels: studie naar de verbetering van de doortocht en de bediening per spoor van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een multimodale context (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Straatbeeld voor & na

Brussel verandert! Verander uw kijk op de stad en ontdek de transformatie van de openbare ruimte in deze foto’s van voor en na!

Bezit u voor-en-nafoto’s van een kruispunt, een straat of een plein? Vul de kaart van de realisaties in het Brussels Gewest aan via www.urb-i.com/before-after-contact .

Neem contact met ons