• Evenement

Good Service: Workshop transportdiensten

Good Service: Workshop transportdiensten

970 545 Editeur Goodmoov

Op donderdag 8 juni 2017 kwam een dertigtal mobiliteitsoperatoren en ontwikkelaars van transportdiensten samen in de MobiSquare van de MIVB om te debatteren over de inhoud van het aandachtspunt Good Service, een van de zes pijlers van Good Move en zo hun input te leveren aan het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan. Eerst bekeken zij ter inspiratie een presentatie van de verschillende facetten van het concept Mobility as a Service (MaaS). Daarna bespraken ze op collaboratieve wijze via de Fishbowlmethode de zes voorgestelde thema’s. Er werd ook een peiling afgenomen bij de deelnemers om na te gaan in hoeverre zij de verschillende voorstellen ondersteunen.

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !