• Studie

De Autocarsector in volle ontwikkeling

De Autocarsector in volle ontwikkeling

500 372 Editeur Goodmoov

De Brusselse regering heeft de conclusies van de studie over het beleid voor autocars in Brussel goedgekeurd. De studie bekeek zowel de toeristische en evenement gebonden autocars, de school- en bedrijfsbussen, als de internationale autocars die meer en meer rondrijden in Brussel. Er worden tien concrete acties aanbevolen die de marsrichting van het autocarbeleid in Brussel richting zullen geven. Het programma : verbeteren van de infrastructuur bij het Noordstation en het Zuidstation, ontwikkeling van een nieuw internationaal busstation, invoering van gewestelijke autocarroutes, parkeerhiërarchie…

Bekijk de document.

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !