• Inspiratie

De Samenvatting van de raadpleging over het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan is nu beschikbaar!

La synthèse des avis des acteurs sur l’avant-projet du plan régional de mobilité est désormais disponible !

De Samenvatting van de raadpleging over het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan is nu beschikbaar!

500 333 Guillaume Armandi

In dit stadium van de denkoefening, in September, heeft Brussel Mobiliteit de partijen die belang hebben bij de gewestelijke mobiliteit, vertegenwoordigers van instellingen, bedrijven, verenigingen en federaties willen raadplegen. Doelstelling was hun adviezen over een eerste geconsolideerde versie van voorontwerp van plan verzamelen en anticiperen op de effecten van dit voorstel op hun organisatie, om de middelen en de begeleidingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om het plan effectief uit te voeren, er zo goed mogelijk op af te stemmen.

Bekijk samenvattend document

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !