Beleidslijnen

Denkkader

Op basis van de resultaten van de verkenningsfase, de diagnose en de vele consultaties van betrokken partijen konden we 6 aandachtspunten definiëren voor het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan. Het zijn 6 strategische krachtlijnen, die een globale, transversale en originele aanpak van de mobiliteit mogelijk maken. Ze dienden als reflectiebasis voor de officiële consultatie van de gemeenten die plaatsvond van april tot juni 2017 en voor de workshops die sinds januari 2017 worden georganiseerd.

6 FOCUS

 • Good Neighbourhood : om grote, rustige woonerven te creëren ;
 • Good Network : voor een evenwichtige verdeling van de ruimte tussen de verschillende vervoerswijzen ;
 • Good Service : voor een betere kwaliteit van de mobiliteitsdiensten ;
 • Good Choice : voor een betere oriëntatie naar een duurzame mobiliteit ;
 • Good Partner : om aansturing, organisatie, transparantie en participatie van burgers in mobiliteit te stimuleren ;
 • Good Knowledge : om kennis, inzameling en gebruik van data, monitoring, benchmarking en besluitvormingsondersteunende methoden te verbeteren.

Elk aandachtspunt wordt vervolgens vertaald in een coherent geheel van acties, die in samenwerking met de mobiliteitspartners worden uitgewerkt.

Werkdocumenten

  Neem contact met ons


  Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


  Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !