Heeft de transportsector een grote impact op het Brusselse leefmilieu?

Heeft de transportsector een grote impact op het Brusselse leefmilieu?

600 400 Guillaume Armandi
Pourquoi mieux partager l’espace public, aujourd’hui encore largement occupé par la voiture ?

Uitstoot van broeikasgassen, van luchtvervuilende stoffen, impermeabilisering van de bodem, watervervuiling, een verminderde biodiversiteit, lawaai, trillingen… Het transport en de organisatie van de verplaatsingen in de stad hebben ontegensprekelijk een weerslag op het leefmilieu en de levenskwaliteit van
de Brusselaars. Het middenveld roert
zich trouwens en verwacht ambitieuze maatregelen. Want om de gewestelijke beloften inzake de strijd tegen klimaatopwarming na te komen en om te beantwoorden aan de grote verwachtingen van de burgers, moet het gewest een echte paradigmawissel inzake verplaatsingen doorvoeren.

Bekijk de document:

2 Likes
Like
0 Bijdragen
Draag

Draag

[cf7-form cf7key="diagnostic-nl"]
0 Ratings
Schatten

Schatten

NAN%
Helemaal mee eens
NAN%
Het oneens zijn
0 Aandelen
Deel

Deel

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !