Doe mee aan het openbaar onderzoek

Context

Met Good Move gaan we samen uittekenen hoe we ons gaan verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2030.

Het ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move is het resultaat van een gezamenlijk denkproces met publieke en private spelers, verenigingen en een burgerpanel.
Het wil de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en tegelijk de bevolkingsgroei en de economische groei ondersteunen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2030.

Dit plan betekent dat iedereen zich efficiënter zal kunnen verplaatsen in het Gewest en zal kunnen genieten van een vernieuwde omgeving, met verkeersluwe en gereorganiseerde wijken.

Dankzij een gediversifieerd aanbod van mobiliteitsdiensten biedt Good Move een nieuwe manier van leven en verplaatsen in het Brussels Gewest.

Op 4 april 2019 werd het ontwerpplan in eerste lezing goedgekeurd door de regering en nu gaat het de fase van het openbaar onderzoek in. U kunt nog tot 17 oktober 2019 uw mening geven of uw opmerkingen en voorstellen formuleren.

Geef ons uw mening!

We horen graag uw mening. Daarom vragen we u om deze vragenlijst in te vullen, die uit twee delen bestaat:

1) twaalf algemene vragen om te peilen naar uw houding tegenover mobiliteit en de voorstellen van Good Move. Die behandelen telkens een element uit het plan en de meerwaarde ervan, waarna ook de mogelijke problemen voor bepaalde types weggebruikers van dit element aan bod komen.

2) Vrije velden waar u dieper kunt ingaan op de diverse onderdelen van het mobiliteitsplan Good Move (visie, voorgestelde acties, enz.). In dit tweede deel van de vragenlijst kunt u dus uitvoeriger reageren op de voorstellen uit het ontwerpplan, en aangeven wat de positieve en negatieve effecten zijn.

U kunt ervoor kiezen enkel de 12 vragen van het eerste deel van de enquête te beantwoorden.  Als u uw mening ook in het tweede deel wil geven, klik dan op “Ik wil mijn mening over het ontwerpplan uitvoeriger toelichten”. U kunt de vragenlijst op elk moment afsluiten door op ‘Afsluiten’ te klikken.

U kunt de enquête ook onderbreken en later verdergaan via de link die u ontvangt op het e-mailadres dat u doorgaf.

Let op: om uw bijdrage definitief te bevestigen, moet u klikken op de link die u per mail ontvangt.

De enquête heeft betrekking op het ontwerpplan en peilt niet naar uw mening over mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het algemeen.

Vertel eerst wat meer over uzelf voordat u de vragen beantwoordt
* verplichte velden

Waar kunt u het plan inkijken