Gewestelijk mobiliteitsplan

Waarover gaat het ?

1 proces bij de uitwerking van de
implementatie van acties

 • Co-constructie, inspraak, overleg
 • Totale tansparantie
 • Objectieve analyse van de keuzes en de prioriteiten

1 gedeelde visie

 • Ambities op lange termijn en op grootstedelijke schaal
 • Actieprogramma in handen van de Brusselse publieke spelers
 • Sterke sturing door het gewest als regelgevende en faciliterende autoriteit
 • Ontwikkeling van partnerschappen voor
  • Gezamenlijke aansturing van acties buiten het gewestelijk niveau
  • Begeleiding en aanmoediging van privéontwikkelingen

1 tool robuust en wendbaar instrument
om koers te houden en flexibel te blijven

 • Krachtige, concrete acties met een zichtbare impact
 • Duidelijke en effciënte monitoring
 • Heldere verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Stabiliteit en duurzaamheid als garantie voor de continuïteit over legislaturen heen

Was is het doel?

Zorgen voor een
geloofwaardig
en coherent
overheidsbeleid

Het is niet meer nodig
om je eigen auto te
bezitten.

1 van de 4 verplaatsingen
die momenteel met de auto
gebeuren, worden met een andere
verplaatsingswijze gedaan.

De openbare ruimte
is van hoge kwaliteit
en heeft 65.000
parkeerplaatsen
minder.

Lokale handel en lokale
diensten maken
kortere verplaatsingen
mogelijk.

Download het Gewestelijk Mobiliteitsplan

Gewestelijk mobiliteitsplan

 • Ontwerp van Gewesteljik Mobiliteitsplan

  Good Move is het ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat op 4 april 2019 in eerste lezing werd goedgekeurd door de regering. Op 17 juni start het openbaar onderzoek naar dat ontwerpplan, dat 4 maanden zal duren.

  Het project Good Move is de weerslag van een collaboratief proces en een co-constructie met de meerderheid van de Brusselse en Belgische actoren van de overheid, de privésector en het middenveld, gestart in oktober 2016. Het resultaat is een ontwerpplan voor de gewestelijke mobiliteit dat ten dienste staat van de levenskwaliteit van de burgers en de dynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Wandelen en fietsen in alle veiligheid, een grote keuze uit verschillende mobiliteitsdiensten, een vlotte doorstroming en een groot aanbod op de hoofdassen: dat zijn doelstellingen uit het Good Move Plan om een betere leefomgeving te creëren voor burgers in anders georganiseerde, rustige wijken.

  Good Move wil deze doelstellingen bereiken door het mobiliteitsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te herzien, zodat het ten dienste staat van de gebruiker en is aangepast aan ieders behoefte. Het plan wil het mobiliteitsprobleem in het gewest aanpakken met gefaciliteerde en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van de gebruikers.

  Download het ontwerpplan en het milieueffectenrapport

  De kaarten van de netwerken staan achter in het document ‘Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (GMP) – Bijlagen’

  Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan

  Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan - Bijlagen

  Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan - Synthese

  Milieueffectenrapport (mer) betreffende de uitwerking van een nieuw gewestelijk mobiliteitsplan in het brussels hoofdstedelijk gewest

  Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) - Annexes

 • Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Augustus 2018)

  Dit document is een werkdocument en werd met hulp van het consortium Smarteam opgesteld door de teams van de directie Strategie bij Brussel Mobiliteit. Het document is het resultaat van een samenwerking die in oktober 2016 werd opgestart tussen de belangrijkste Brusselse en Belgische actoren uit de openbare en privésector, met inbegrip van verenigingen. Dit document is nog niet besproken noch goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die er op hetzelfde moment kennis van neemt als de raadpleging en de uitbrenging van het advies dat werd gevraagd over dit eerste document bij de betrokken partijen, in het najaar van 2018.

  Voor alle info over dit document en Good Move kunt u Brussel Mobiliteit contacteren.

  – Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan – Strategisch plan (Augustus 2018) : PDF downloaden

  – Samenvatting van de raadpleging over het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan: PDF downloaden

  – Ter informatie – overzicht van de vragenlijst (Augustus 2018) : PDF downloaden

  – Voorontwerp van plan  – presentatie – 12/09/2018: PDF downloaden

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !