Juridische kennisgeving

Doel van de website

Deze website is eigendom van Brussel Mobiliteit*. Dit is het centrale instrument van de communicatiecampagne die Brussel-Hoofdstad opzet om de realisatie van het Gewestelijk Mobiliteitsplan van het Brussels Gewest te begeleiden. Als platform voor informatie en samenwerking is de website bestemd voor het animeren en mobiliseren van de gemeenschap die zich heeft verzameld rond dit proces.

* Vooruitgangsstraat 80 bus 1, 1030 Brussel
T 0800 94 001
E-mail: mobilite@brussels.be

Colofon

Ontwerp, grafisch ontwerp, integratie, ontwikkeling en onderhoud: Agence Sennse
Fotocredits: Y. Glavie, F. Walthéry
Web hosting: Brussel Mobiliteit

Wie zijn wij?

Deze website wordt beheerd door Brussel Mobiliteit, een van de zes administraties van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Brussel Mobiliteit staat in voor het uitwerken van de mobiliteitsstrategie van het Gewest en voor het beheer van de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte en gewestwegen, de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de taxi’s en de gewestelijke eigendommen.
Brussel Mobiliteit vervult dus opdrachten die een belangrijke bijdrage leveren aan de levenskwaliteit in het Gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Brussel Mobiliteit of, al naargelang de informatie, de partner als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

In samenwerking met zijn partners zorgt Brussel Mobiliteit ervoor dat de informatie op deze website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Brussel Mobiliteit kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

Brussel Mobiliteit tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van deze website te waarborgen. Deze kan evenwel getroffen worden door technische problemen. Brussel Mobiliteit verwerpt dan ook alle verantwoordelijkheid in het geval de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Indien u fouten opmerkt, kan u deze melden aan Brussel Mobiliteit via het groene nummer 0800 94 001 of via e-mail mobiliteit@brussels.be.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden enkel ter informatie gegeven. Brussel Mobiliteit controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die wij in het kader van een informatieaanvraag ontvangen, worden door Brussel Mobiliteit bijgehouden, maar dienen enkel om de ingediende informatieaanvraag te beantwoorden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met Brussel Mobiliteit via het groene nummer 0800 94 001 of via e-mail mobiliteit@brussels.be.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Brussel Mobiliteit behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie, waaronder ook de foto’s en kaarten.

Bepaalde documenten die via deze site kunnen worden gedownload, zijn eigendom van partnerinstellingen. Wat de gebruiksvoorwaarden van deze documenten betreft, verwijzen wij naar de bepalingen op de websites van deze betrokken partners.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor de analyse van websites die wordt verleend door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst waarmee de website het gebruik van de site door de gebruikers kan analyseren. De algemene gegevens die cookies genereren over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor de redacteur van de website en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteiten van de website en het gebruik van het internet.

Google kan deze gegevens communiceren aan derden in het geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens verwerken voor Google, met inbegrip van onder meer de redacteur van deze website. Google zal uw IP-adres niet kruisen met andere gegevens die Google in zijn bezit heeft. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door de betreffende parameters in uw browser te selecteren. Deze deactivatie kan het gebruik van bepaalde functies van deze site echter verhinderen. Door uw gebruik van deze website stemt u expliciet in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google onder de voorwaarden en voor de doelen die hierboven beschreven zijn.

    Neem contact met ons


    Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


    Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !