Idée

Appel à projets Repenser la mobilité à Bruxelles

Projectoproep “Anders bewegen in Brussel”

500 348 Editeur Goodmoov

Actie! Om de stad in beweging te brengen! Wij geloven dat gewend raken aan wandelen, fietsen of steppen van jongs af aan invloed zal hebben op de visie van mobiliteit voor de volwassenen van morgen. Daartoe wil het Gewest steun verlenen aan vernieuwende, creatieve, impactvolle en duurzame initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van actieve verplaatsingswijzen en de ‘modal shift’, met bijzondere aandacht voor projecten waarbij jongeren betrokken worden. Het doel is de creativiteit aan te moedigen en projecten die een reëel effect op de mobiliteit kunnen hebben, met financiële steun van het Gewest helpen te verwezenlijken. Kunnen ingaan op de projectoproep: De 19 Brusselse gemeenten; Brusselse wijkcomités en wijkhuizen; Brusselaars (gedomicilieerd in een Brusselse gemeente); Brusselse jeugdbewegingen; Brusselse studentenverenigingen. Indiening van de dossiers uiterlijk op 15 april 2018 Hier vindt u de handeleiding en het inscrijvingsformulier.

De werkdocumenten van Good Move staan online!

648 432 Editeur Goodmoov

Begin 2017 werden de Gemeenten officieel geconsulteerd over de beleidslijnen die voorrang moeten krijgen in het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan. Tevens organiseerde het team van Good Move een groot forum, dat werd gevolgd door tientallen workshops met de vervoersmaatschappijen, de gemeenten en vertegenwoordigers van bedrijven, administraties en verenigingen. De werksessies werden georganiseerd per geografische kwadrant rond zes grote strategische onderwerpen: netwerken, wijken, dienstverlening, aanbod, organisatie en kennis. Ze vormden de basis voor de ontwikkeling van een gedeelde visie op het toekomstige mobiliteitsplan. Lees de adviezen van de Gemeenten en alle samenvattingen van de workshops op de pagina Beleidslijnen op de website!

Panel Citoyen

“Make your Brussels Mobility” : Burgerpanel

648 401 Editeur Goodmoov

 Een door het Brussels Parlement uitgewerkt project inzake « participatieve democratie » en een Evenement onder Good Move label Het betreft een burgerpanel dat moet komen tot concrete aanbevelingen ter verbetering van de mobiliteit in Brussel, via ontmoetingen en debatten tussen Brusselse burgers. Voor « Make your Brussels » wordt een panel van 40 burgers samengesteld via loting.  Dit panel zal gedurende drie volledige dagen, gespreid over 3 weekends tijdens de maanden oktober en november 2017,  in het Brussels Parlement samenkomen. Daarbij wordt het woord gegeven aan de Brusselse burgers om: nieuwe ideeën tot uiting te laten komen, debatten te houden op grond van collectieve intelligentie en concrete aanbevelingen te verwoorden. Vervolgens zullen deze aanbevelingen besproken worden in het Brussels Parlement en worden gebruikt voor Good Move. Meer info. : www.parlement.brussels  

Brokeradge Event Smart Mobility Challenge – 26.09.2017

634 351 Editeur Goodmoov

De Smart Mobility Challenge is een projectoproep voor de financiering van living-labs op mobiliteitsgebied. Het gaat erom de almaar toenemende en beter beschikbare kennis en gegevens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewestte benutten om oplossingen aan te reiken voor een maatschappelijk belangrijke uitdaging als mobiliteit. Bedoeling is partnerships te smeden om een living-lab concept uit te werken voor een financiering die kan lopen over drie jaar en in totaal ten minste 4 miljoen euro bedraagt. Dit brokerage event is het officiële startschot van de Smart Mobility Challenge projectoproep. Nadien nodigen we u uit om aan een reeks “open space” workshops rond Smart Mobility deel te nemen. Bedoeling is om tijdens deze workshops de vraag en aanbod omtrent data, oplossingen & competenties met elkaar te matchen. Dinsdag 26 september The Hotel – Waterloosteenweg, 38 – B-1000 Brussel Inschrijven voor het event Meer informatie op  www.innoviris.brussels

Good Move by Citizens

Good Move By Citizens: Stem voor uw favoriete mobiliteitsideeën!

237 177 Editeur Goodmoov

Na de oproep van Brussel Mobiliteit werden heel wat ideeën ingediend voor een duurzame gewestelijke mobiliteit. Hartelijk dank voor al deze verrijkende, originele en inspirerende voorstellen! De 30 meest relevante ideeën werden geselecteerd op basis van uitvoerbaarheid, originaliteit en duurzaamheid. Grondverlichting aan oversteekplaatsen voor voetgangers? Zone 30 in het hele Gewest? Inleggen van expresstrams? Elektrische Villo!-fietsen? Aan u de taak om er uw 8 favoriete ideeën uit te kiezen! De ideeën met de meeste stemmen zullen in aanmerking worden genomen in het ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Alle voorgestelde ideeën vindt u op www.goodmovebycitizens.brussels. Breng uw stem uit vóór 1 oktober

Save the date – Fietscolloquium – 15.09.2017

970 645 Editeur Goodmoov

Dit jaar wordt het Brusselse fietscolloquium georganiseerd door Brussel Mobiliteit in samenwerking met Pro Velo. Het zal doorgaan in het kader van het salon BIKE BRUSSELS dat van 15 tot 18 september op Tour & Taxis neerstrijkt. De plaats van de fiets in de stad van morgen is de rode draad. Het perspectief met andere Europese grootsteden, de plaats van de verschillende verplaatsingswijzen in de openbare ruimte in het heden en het verleden, de fiets als antwoord op de uitdagingen van de stad van morgen. Op die dag delen we ook de Bike Brussels Awards en een innovatieprijs uit voor de beste initiatieven.Tijdens de middagpauze kunnen de deelnemers het fietssalon BIKE BRUSSELS bezoeken. Programma Inschrijvingen voor 11 september

Good Move by Citizens

Ideeën voor een betere mobiliteit op GoodMovebyCitizens: voor 30 juni!

237 177 Editeur Goodmoov

Oversteekplaatsen voor voetgangers beter verlichten, elektrische deelfietsen aanbieden, de frequentie van stoplichten aanpassen, buurtfietsstallingen creëren, een speciale radiozender rond mobiliteit … Er staan massa’s ideeën op GoodMovebyCitizens! En u? Hebt u ideeën om de mobiliteit in Brussel te verbeteren? Hebt u elders een initiatief getest dat u hier zou willen implementeren? Deel uw bijdrage voor 30 juni! De beste ideeën worden ter stemming voorgelegd aan een publieksjury en zullen als inspiratie dienen voor het Gewestelijk Mobiliteitsplan –  www.goodmovebycitizens.brussels

Verslag van het Good Move Forum op 20 april

812 546 Editeur Goodmoov

Welke mobiliteit willen we voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2030? Hoe gaan we van een visie op mobiliteit naar een visie op meerdere en gedeelde mobiliteitsvormen? Meer dan honderd spelers bogen zich over deze vraag tijdens het Good Move Forum van 20 april. Ze vertrokken daarbij vanuit vier strategische pijlers: Good Neighbourhood (principe van grote verkeersluwe woonerven), Good Network (gespecialiseerde/gehiërarchiseerde mobiliteitsnetwerken), Good Service (integratie van het mobiliteitsaanbod) en Good Choice (beheer van de mobiliteitsvraag). Hoe relevant zijn deze ambities? Welke werkpunten zijn belangrijk volgens de deelnemers? Lees er meer over in het verslag en video!

Milieu Festival 2017

Milieufestival van 2 tot 4 juni

365 375 Editeur Goodmoov

Van 2 tot 4 juni organiseert Leefmilieu Brussel opnieuw het Milieufestival. Dit jaar is het thema de natuur in de stad. Beplanting, fiets- en voetpaden, respect voor fauna en flora … Er zijn veel links met mobiliteitsvraagstukken. Ontdek op een ludieke manier het groene gezicht van Brussel en concrete oplossingen om de planeet beter te beschermen. Op het programma: de tweede editie van het festival van de natuurfilm op 2 juni en het grote Milieufeest in het Jubelpark, met stands en talloze activiteiten. www.leefmilieu.brussels

Forum Good Move in Sint-Gorikshallen

1280 854 Editeur Goodmoov

Meer dan 100 mensen met verschillende achtergronden die iets te maken hebben met mobiliteit kwamen samen donderdag 20 april in de Sint-Gorikshallen  om te discussiëren over de beleidsrichtingen die het nieuwe Good Move Plan moet uitgaan. Volgens een originele methode: ze werkten in vier transversale focusgroepen in plaats van per mobiliteitsvorm. Geïnteresseerd? Lees het voorbereidende document en binnenkort ook het verslag van het forum.

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !