Samenwerking

Het Strategisch Goederenvervoerplan in video

500 250 Editeur Goodmoov

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de SUMP-prijs voor de duurzame planning van stadsmobiliteit ontvangen van de Europese Commissie, voor zijn Strategisch Goederenvervoerplan. De jury beloont hiermee de inspanningen van het gewest om het goederenvervoer te integreren in het globale mobiliteitsbeleid, vooral de partnerschappen die Brussel Mobiliteit opzet met verschillende privé- en overheidsactoren die een rol spelen in het goederenvervoer. Twee troeven die ook uitgebreid aan bod komen in het initiatief Good Move! Bekijk de video

De werkdocumenten van Good Move staan online!

648 432 Editeur Goodmoov

Begin 2017 werden de Gemeenten officieel geconsulteerd over de beleidslijnen die voorrang moeten krijgen in het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan. Tevens organiseerde het team van Good Move een groot forum, dat werd gevolgd door tientallen workshops met de vervoersmaatschappijen, de gemeenten en vertegenwoordigers van bedrijven, administraties en verenigingen. De werksessies werden georganiseerd per geografische kwadrant rond zes grote strategische onderwerpen: netwerken, wijken, dienstverlening, aanbod, organisatie en kennis. Ze vormden de basis voor de ontwikkeling van een gedeelde visie op het toekomstige mobiliteitsplan. Lees de adviezen van de Gemeenten en alle samenvattingen van de workshops op de pagina Beleidslijnen op de website!

Panel Citoyen

“Make your Brussels Mobility” : Burgerpanel

648 401 Editeur Goodmoov

 Een door het Brussels Parlement uitgewerkt project inzake « participatieve democratie » en een Evenement onder Good Move label Het betreft een burgerpanel dat moet komen tot concrete aanbevelingen ter verbetering van de mobiliteit in Brussel, via ontmoetingen en debatten tussen Brusselse burgers. Voor « Make your Brussels » wordt een panel van 40 burgers samengesteld via loting.  Dit panel zal gedurende drie volledige dagen, gespreid over 3 weekends tijdens de maanden oktober en november 2017,  in het Brussels Parlement samenkomen. Daarbij wordt het woord gegeven aan de Brusselse burgers om: nieuwe ideeën tot uiting te laten komen, debatten te houden op grond van collectieve intelligentie en concrete aanbevelingen te verwoorden. Vervolgens zullen deze aanbevelingen besproken worden in het Brussels Parlement en worden gebruikt voor Good Move. Meer info. : www.parlement.brussels  

Brokeradge Event Smart Mobility Challenge – 26.09.2017

634 351 Editeur Goodmoov

De Smart Mobility Challenge is een projectoproep voor de financiering van living-labs op mobiliteitsgebied. Het gaat erom de almaar toenemende en beter beschikbare kennis en gegevens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewestte benutten om oplossingen aan te reiken voor een maatschappelijk belangrijke uitdaging als mobiliteit. Bedoeling is partnerships te smeden om een living-lab concept uit te werken voor een financiering die kan lopen over drie jaar en in totaal ten minste 4 miljoen euro bedraagt. Dit brokerage event is het officiële startschot van de Smart Mobility Challenge projectoproep. Nadien nodigen we u uit om aan een reeks “open space” workshops rond Smart Mobility deel te nemen. Bedoeling is om tijdens deze workshops de vraag en aanbod omtrent data, oplossingen & competenties met elkaar te matchen. Dinsdag 26 september The Hotel – Waterloosteenweg, 38 – B-1000 Brussel Inschrijven voor het event Meer informatie op  www.innoviris.brussels

Good Move by Citizens

Ideeën voor een betere mobiliteit op GoodMovebyCitizens: voor 30 juni!

237 177 Editeur Goodmoov

Oversteekplaatsen voor voetgangers beter verlichten, elektrische deelfietsen aanbieden, de frequentie van stoplichten aanpassen, buurtfietsstallingen creëren, een speciale radiozender rond mobiliteit … Er staan massa’s ideeën op GoodMovebyCitizens! En u? Hebt u ideeën om de mobiliteit in Brussel te verbeteren? Hebt u elders een initiatief getest dat u hier zou willen implementeren? Deel uw bijdrage voor 30 juni! De beste ideeën worden ter stemming voorgelegd aan een publieksjury en zullen als inspiratie dienen voor het Gewestelijk Mobiliteitsplan –  www.goodmovebycitizens.brussels

Good Partner : Mobility Shift Summit Call for Collaborative Action

817 545 Editeur Goodmoov

Ruim 180 mensen kwamen op dinsdag 13 juni 2017 samen bij BNP Paribas Fortis in Brussel voor de Mobility Shift Summit, die was georganiseerd door de vier werkgeversfederaties (BECI, VBO, VOKA en UWE), onder auspiciën van Brussels Metropolitan. De bijeenkomst was opgezet om te debatteren over een gezamenlijke aanpak van de verschillende overheidsniveaus, maar ook van de ondernemingen om concrete oplossingen te vinden voor de mobiliteit. Het evenement kreeg het label van Good Move en zal concrete inspiratie geven aan het aandachtspunt Good Partner in het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan. Dat punt gaat onder meer over een betere aansturing, aanpak en samenwerking tussen de sectoren, externe partnerships, transparantie en burgerparticipatie. Lees de 15 acties uit de ‘Call for Collaborative Action’ aan de vier mobiliteitsministers, die oproept tot een gezamenlijke aanpak binnen de Brusselse grootstedelijke regio.

Verslag van het Good Move Forum op 20 april

812 546 Editeur Goodmoov

Welke mobiliteit willen we voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2030? Hoe gaan we van een visie op mobiliteit naar een visie op meerdere en gedeelde mobiliteitsvormen? Meer dan honderd spelers bogen zich over deze vraag tijdens het Good Move Forum van 20 april. Ze vertrokken daarbij vanuit vier strategische pijlers: Good Neighbourhood (principe van grote verkeersluwe woonerven), Good Network (gespecialiseerde/gehiërarchiseerde mobiliteitsnetwerken), Good Service (integratie van het mobiliteitsaanbod) en Good Choice (beheer van de mobiliteitsvraag). Hoe relevant zijn deze ambities? Welke werkpunten zijn belangrijk volgens de deelnemers? Lees er meer over in het verslag en video!

Visuel de lappel à projet Living Jette

Living Jette: deel uw ideeën om de gezelligheid in uw wijk te verhogen!

527 324 Editeur Goodmoov

Dat vraagt het College van burgemeester en schepenen van Jette met de campagne ‘Living Jette’. Die roept op om projecten in te dienen die meer evenwicht creëren tussen de gebruikers in de wijken, bijvoorbeeld met voetpaden, parken, speelpleinen of ontmoetingsplekken. De jury selecteert vervolgens het beste project en draagt dit voor aan het Brussels Gewest. Het geselecteerde project zal één week getest worden tijdens de Week van de Mobiliteit 2017. De projecten moeten binnen zijn voor 21 mei 2017 om middernacht. Meer info Alle Brusselse gemeenten kunnen deelnemen en projecten indienen voor het programma ‘Living Brussels’.

Forum Good Move in Sint-Gorikshallen

1280 854 Editeur Goodmoov

Meer dan 100 mensen met verschillende achtergronden die iets te maken hebben met mobiliteit kwamen samen donderdag 20 april in de Sint-Gorikshallen  om te discussiëren over de beleidsrichtingen die het nieuwe Good Move Plan moet uitgaan. Volgens een originele methode: ze werkten in vier transversale focusgroepen in plaats van per mobiliteitsvorm. Geïnteresseerd? Lees het voorbereidende document en binnenkort ook het verslag van het forum.

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !