Aanpak
Verkenningsfase

Workshops en enquête

200 personen geven hun mening

Van september 2016 tot januari 2017 organiseerde Brussel Mobiliteit bilaterale ontmoetingen, online enquêtes en workshops onder leiding van de studiebureaus die meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan. Op die manier hebben bijna 200 personen hun mening kunnen geven tijdens deze verkenningsfase van Good Move, die was gebaseerd op de identificatie van positieve projecten en goede praktijken.

Good Move is goed op weg

De inrichting van het gemeenteplein van Sint-Jans-Molenbeek, de verlenging van tram 94 in de Woluwevallei, autodelen via free-floating of het stedelijk distributiecentrum: de deelnemers gaven aan welke realisaties volgens hen een succes waren. Daarna formuleerden ze aanbevelingen voor de inhoud en methode van het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan. Dat is de basis van Good Move!

Workshop met Brussel Mobiliteit

Workshop met Brussel Mobiliteit

Workshop met de gemeenten

Workshop met BECI Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel

Workshop met BECI Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel

Workshop met de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

Workshop met de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

Workshop met de MIVB

Workshop met de administraties

Enquête bij verenigingen

Analyses en benchmarking

Studies en synthese

Er zijn talloze studies en plannen uitgevoerd over de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die stuk voor stuk bronnen zijn voor de uitwerking van de diagnose. Tijdens de verkenningsfase van Good Move heeft het consortium dat belast is met de uitwerking van het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan een synthese gemaakt van deze plannen en studies om de relevantie informatie hieruit te distilleren. Die kan vervolgens als input dienen voor een gedeelde diagnose van de mobiliteit.

Alle analyses zal beschikbaar(in het Frans) zijn onder de tab Bronnen

Zes inspirerende steden

Om lessen te trekken uit de ervaringen in andere vergelijkbare agglomeraties werd een analyse gemaakt van het initiatief van ¬¬zes bijzonder innovatieve steden, die uitblonken door hun globale aanpak van de mobiliteit ten dienste van een kwaliteitsvol stadsproject: Barcelona, Bordeaux, Kopenhagen, Genève, Helsinki en München. Deze steden zijn qua grootte vergelijkbaar met Brussel en het zijn eveneens grote administratieve centra en/of ze hebben een groot aantal bedrijven of instellingen op hun grondgebied. De analyse was bedoeld om na te gaan wat hun mobiliteitsplan voorstelt om meer of minder te doen, beter, anders of opnieuw …

Alle analyses zal beschikbaar(in het Frans) zijn onder de tab Bronnen

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !