Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan
Strategisch plan : geconsolideerde versie die ter advies wordt voorgelegd, voorafgaand aan de voorlegging als ontwerpplan aan de regering

Strategisch plan : geconsolideerde versie die ter advies wordt voorgelegd,  voorafgaand aan de voorlegging als ontwerpplan aan de regering

Dit document is een werkdocument en werd met hulp van het consortium Smarteam opgesteld door de teams van de directie Strategie bij Brussel Mobiliteit. Het document is het resultaat van een samenwerking die in oktober 2016 werd opgestart tussen de belangrijkste Brusselse en Belgische actoren uit de openbare en privésector, met inbegrip van verenigingen. Dit document werd nog niet besproken laat staan goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Zij zal er kennis van nemen tijdens de huidige fase waarin de betrokken partijen hun advies kunnen geven.

Voor alle info over dit document en Good Move kunt u Brussel Mobiliteit contacteren.

– Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan – Strategisch plan: PDF downloaden

– Ter informatie (1 ingevulde vragenlijst per organisatie)

– Ter informatie – overzicht van de vragenlijst:PDF downloaden

– Voorstelling van het voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan – 12 september 2018 : PDF downloaden

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !